O FIRMIE...
Inż. Jerzy Korzekwa

Firma została założona w Szczecinie, w 2001 r.. Właścicielem jest inż. budownictwa lądowego Jerzy Korzekwa, który ukończył Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Szczecińskiej. W późniejszych latach ukończył studia podyplomowe z prefabrykacji. W 1983r. zdobył uprawnienia budowlane jako kierownik budowy i robót w specjalności konstrukcji-budowlanych. Co upoważnia do:

  1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli.
  2. sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli.
  3. sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:

W 2002 r. na mocy decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego został ustanowiony rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót, kierowanie i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako: Kierownik laboratorium zakładowego Wytwórni Prefabrykatów Kombinatu Budownictwa Ogólnego nr1, Kierownik Wytwórni Prefabrykatów, Kierownik Wytwórni Prefabrykatów w Przedsiębiorstwie Zagranicznym PHiU EUROBAU, Dyrektor Fabryki Domów "Północ" w Szczecinie.

INŻ. JERZY KORZEKWA


W nowych uwarunkowaniach rynkowych przyszedł czas na "sprawdzenie się" w samodzielnej działalności. Wieloletni staż pracy oraz współpraca z biurami projektowymi i wykonawcami pozwala na prowadzenie kompleksowej obsługi cyklu budowlanego od projektu przez ekspertyzy oraz nadzór nad realizacją budów.

Zachęcam do zaznajomienia się z ofertą oraz do bliższego zapoznania się z firmą. Mam nadzieję, że czas spędzony na przeglądaniu strony nie będzie stracony, a wizyta Państwa zaowocuje nawiązaniem kontaktu i podjęciem współpracy. Życzymy tego Państwu i sobie. Zapraszamy!

 

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768 lub większej w minimum 16-bitach w przeglądarce MS Internet Explorer 5.x+, Opera 5.x+ lub Mozilla
DESIGN : VLADEK :: COPYRIGHT © 2007 . WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !
[LINUX LAB] [VLADEK HOME PAGE] [eBOOK Liberary]